Warmte

Leveranciers en de Warmtewet

De minister van Economische Zaken gaat de Warmtewet evalueren en algeheel herzien. Dit schrijft hij in de brief aan de Tweede Kamer over de Warmtevisie van 2 april 2015.

Eerder was de minister van plan om  - voorafgaand aan de evaluatie - de grootste knelpunten in de Warmtewet vast op te lossen met een wetswijziging. Dat gaat nu niet door.

Wel heeft de minister in zijn kamerbrief gezegd dat het ook bij de herziening van de Warmtewet de bedoeling is om:

  1. VvE’s uit te zonderen van de verplichtingen van de Warmtewet, en
  2. het toepassen van correctiefactoren toe te staan.

De minister heeft ACM in zijn brief van 1 juli 2015 gevraagd om, waar mogelijk, situaties waarbij VvE’s niet volgens de Warmtewet handelen en situaties waarin correctiefactoren worden toegepast te gedogen. Dit ziet op overtredingen:

  1. van VvE’s waarin een woningcorporatie (of een vastgoedbedrijf/verhuurbedrijf) geen deelneming heeft. Alle VvE’s moeten wel voldoen aan de meetverplichtingen uit de Warmtewet.
  2. waarbij leveranciers correctiefactoren toepassen voor de ligging en voor het warmteverlies in de transportleidingen

ACM zal in haar toezicht rekening houden met het verzoek van de minister.

Levert u warmte aan consumenten en kleinzakelijke afnemers met een aansluiting van maximaal 100 kilowatt?

Dan bent u in de zin van de Warmtewet een warmteleverancier. Op onze website vindt u meer informatie over de warmtemarkt, de Warmtewet en wat deze nieuwe wet voor u als warmteleverancier betekent. Ook vindt u hieronder een overzicht van de stappen die u nu als warmteleverancier moet nemen.

Wat moet u als warmteleverancier in de zin van de Warmtewet doen?

  1. Meld u zich als warmteleverancier bij ACM
  2. Sluit een overeenkomst met uw afnemers
  3. Breng niet meer in rekening dan de maximale tarieven van ACM
  4. Check of u een vergunning moet hebben van ACM voor het leveren van warmte

In ons linker menu staan bovenstaande stappen verder uitgelegd. Ook vindt u per thema de veelgestelde vragen. Deze vragen worden voortdurend aangevuld, dus houd onze website goed in de gaten.

Informatie voor afnemers van warmte

Bent u consument? En bent u aangesloten op stads- of blokverwarming? Op onze website ConsuWijzer vindt u informatie over wat de Warmtewet voor u betekent.

Naar de informatie over de Warmtewet op ConsuWijzer

Bent u ondernemer? Bent u aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming en is uw aansluiting niet groter dan 100Kilowatt? Dan gelden de nieuwe regels ook voor u als afnemer.

Meer informatie voor ondernemers.

Presentatie informatiebijeenkomst

Op 26 november 2013 heeft het warmteteam van ACM een toelichting voor warmteleveranciers gegeven op de Warmtewet.

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten