Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onze toezichtsstijl

De toezichtsstijl is de manier waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar taken uitvoert. Het effect van ons optreden staat centraal. We willen niet alleen overtredingen bestraffen, maar ook de onderliggende oorzaken aanpakken en herhaling voorkomen. Daarvoor kunnen wij uit een breed  scala aan instrumenten kiezen: van boete tot voorlichtingscampagne. Deze instrumenten zetten we vaak naast elkaar in, zodat ze elkaar versterken. Een structurele oplossing voor markt- en consumentenproblemen, daar gaat het ons om.

Instrumentenmix

Het opleggen van boetes is een belangrijk middel om overtreders te bestraffen. Deze boete kan oplopen tot 900.000 euro of 10% van de betrokken omzet. Maar ACM heeft veel meer middelen tot haar beschikking, waaronder:

Last onder dwangsom

Om een overtreding te beëindigen, kunnen wij bedrijven een last onder dwangsom opleggen. Een bedrijf krijgt dan een termijn waarbinnen het zijn werkwijze moet aanpassen. Zo niet, dan moet het bedrijf de dwangsom betalen.

Bindende aanwijzing

Als een bedrijf een wettelijke norm overtreedt, dan kunnen wij dit bedrijf een bindende aanwijzing geven. Hierin vertellen wij hoe de wet moet worden toegepast in de praktijk.

Toezegging

Een bedrijf kan een toezegging doen waarmee ze belooft haar werkwijze aan te passen om verdere handhaving te voorkomen.

Waarschuwing

Een waarschuwing, via een gesprek of een formele brief, kan een snelle methode zijn om ervoor te zorgen dat een bedrijf zijn handelswijze aanpast en om verdere schade voor consumenten of bedrijven te voorkomen.

Voorlichting

Voorlichting is een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat bedrijven en andere organisaties de regels gaan naleven. Daarom publiceren wij besluiten, visiedocumenten en uitleg van de regels op onze website. Daarnaast publiceren we ook onderzoeken en adviezen, zoals marktscans en informele zienswijzen. Ook is het belangrijk dat de consument zelf in actie komt. Met voorlichtingscampagnes via ACM ConsuWijzer proberen wij het gedrag van consumenten te beïnvloeden.