Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Warmte van uw VvE of verhuurder

Huurt u een pand en levert uw verhuurder u ook warmte? Of: bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en levert uw VvE u ook warmte? Verhuurders en VvE’s vallen niet meer onder de Warmtewet.

Als huurder van een bedrijfsruimte valt u niet onder het huurrecht. Hebt u vragen over de huur van bedrijfsruimtes? Neem contact op met het Ondernemersplein.

Hebt u een geschil met uw verhuurder over de kosten of voorwaarden van de levering van warmte? Neem dan contact op met de Geschillencommissie Energie Zakelijk.

Let op: uw verhuurder mag altijd met u afspreken dat bepaalde regels uit de Warmtewet wel van toepassing zijn op uw warmtelevering.

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en levert uw VvE u ook warmte?

Hebt u een pand of ruimte gekocht en bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Of: huurt u een pand of ruimte in een gebouw met zowel huur- als koopwoningen en een VvE? U hebt als lid van een VvE zelf inspraak in beslissingen over hoe het gebouw verwarmd wordt en de voorwaarden waaronder dat gebeurt.

VvE’s en verhuurders moeten zich wel houden aan de regels die gelden voor het meten van uw warmte. VvE’s en verhuurders moeten uw warmteverbruik meten met individuele meters, warmtekostenverdelers of een kostenverdeelsystematiek.