Kruimelpad

Kartelafspraken

Informatie-uitwisseling mag, maar er zijn grenzen

Informatie-uitwisseling tussen bedrijven kan nuttig en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld in de logistiek om producten snel en efficiënt van A naar B te krijgen. Maar als de informatie concurrentiegevoelig is, kan het de concurrentie verminderen. Dan treedt ACM op. Deel daarom geen concurrentiegevoelige informatie.

Waarom mogen bedrijven geen concurrentiegevoelige informatie delen?

Bedrijven mogen niet van elkaar weten wat de plannen zijn – bijvoorbeeld over de prijs, marge, hoeveelheid producten en waar of aan wie de concurrent gaat verkopen. Dat soort informatie maakt een bedrijf minder onzeker over wat de concurrent doet. Dat vormt al snel een probleem voor de gezonde concurrentie tussen bedrijven.

Het maakt niet uit op welke manier informatie wordt verspreid. Het kan bijvoorbeeld direct tussen ondernemingen, via een ondernemingsvereniging, via derden of zelfs via openbare mededelingen in de pers of op het internet.

Uitleg van de regels

Is het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie verboden? Het beoordelen hiervan is maatwerk. Elk geval moet in zijn eigen context bekeken worden.

ACM gebruikt de volgende criteria om de informatie-uitwisselingen te beoordelen:

Twee voorbeelden van verboden informatie-uitwisseling

Twee recente zaken geven een illustratie van verboden of risicovolle informatie-uitwisseling. Hieronder staan deze zaken kort beschreven zodat u een beter beeld kunt vormen over welke vormen van informatie-uitwisseling de concurrentie kunnen verminderen.

Transportondernemingen in Frankrijk spraken gezamenlijk over de prijsverhogingen voor vervoeren pakketten 

Tijdens bijeenkomsten van de Franse brancheorganisatie voor goederenvervoer spraken de leden die zich bezighouden met het vervoer van pakketten, onder het agendapunt ‘economische situatie’ over prijsverhogingen Bedrijven zeiden tegen elkaar wat hun plannen voor prijsstijgingen waren en hoe de onderhandelingen met klanten verliepen. Na dit soort vergaderingen werden de nieuwe prijslijsten verstuurd naar de klanten. In de periode dat dit gebeurde, wisselden de ondernemingen geregeld alleen hun plannen uit voor de komende prijsverhoging, zonder dat zij daarover afspraken maakten. Hierdoor verminderde de onzekerheid tussen bedrijven die nodig is voor een gezonde concurrentie.

De Franse Mededingingsautoriteit legde aan twintig ondernemingen en hun branchevereniging een totale boete op van 672 miljoen euro.

Rederijen wisselden informatie uit over voorgenomen prijsverhogingen

Rederijen vervoerden containers van en naar Europa met grote containerschepen.  De rederijen publiceerden hun voorgenomen percentage voor prijsverhogingen zo’n drie tot vijf weken van tevoren op het internet. Dat waren uitgebreide tabellen voor handelsroutes, containersoorten en transporttijden.

Dit was vaste praktijk en leidde ertoe dat rederijen op dezelfde routes min of meer dezelfde verhogingspercentages voor die routes publiceerden.

Belangrijk voor de beoordeling was, dat rederijen niet vast zaten aan hun gepubliceerde prijzen. Zij konden daardoor een signaal geven en hun prijsverhogingen vervolgens bijstellen als zij zagen dat ze uit de pas liepen ten opzichte van hun concurrenten. Dit is een risico voor het verminderen van de prikkels tot concurreren en kon leiden tot hogere prijzen.

De Europese Commissie sprak met de rederijen af dat zij prijsverhogingen op een vaste manier bekendmaken. Zij mogen alleen definitieve prijzen bekendmaken maximaal 31 dagen van tevoren.

 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.