Zaaknummer: 12.0238.52

Publicatie Zienswijze en consultatie