Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Overzicht van wetten en regels over consumentenverkoop

De ACM let erop of bedrijven zich houden aan de regels voor verkoop aan consumenten. Die regels zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. De regering werkt sommige wetten uit in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). En ministeries werken sommige AMvB’s uit in een ministeriële regeling. De ACM maakt aanvullende beleidsregels.

Europese verordeningen

Nederlandse wetten

Consumentenregels in andere Nederlandse wetten

Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)

Ministeriële regelingen

Ministeriële beleidsregels

Leidraden en beleidsregels van de ACM

Uitleg van de regels over consumentenverkoop

In Verkoop aan consumenten leggen wij de belangrijkste regels uit voor ondernemers.