Kruimelpad

Leidraad kosten voor aanvullende diensten bij huurbemiddeling

De ACM ziet dat steeds meer huurbemiddelaars extra diensten aanbieden aan huurders als onderdeel van het bemiddelingsproces. Daarbij lijkt het of de huurder verplicht is deze diensten af te nemen om de woning te kunnen huren, terwijl het gaat om diensten die los staan van de bemiddeling zelf.

Daarom heeft de ACM in deze leidraad uitgangspunten geformuleerd waaraan een huurbemiddelaar moet voldoen wanneer hij tegen betaling aanvullende diensten aanbiedt.