Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Algemene voorwaarden aanbieden

Heeft u algemene voorwaarden, biedt deze dan aan vóór de koop. Zorg dat uw voorwaarden redelijk zijn. En houdt u aan de eisen voor tussendoor aanpassen.

Wel of geen voorwaarden

U bepaalt zelf of u algemene voorwaarden gebruikt. Dit kunnen alle ‘kleine lettertjes’ zijn bij een koop of dienst, zoals betalingsvoorwaarden, garantiebepalingen, een bezorgregeling, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of reparatievoorwaarden.

Volgens de wet zijn het in elk geval:

 • randvoorwaarden: het gaat om extra informatie, los van de verplichte informatie
 • standaardvoorwaarden: u gebruikt ze vaker bij wat u consumenten levert

Als u lid bent van een brancheorganisatie, bent u soms verplicht om hun voorwaarden te gebruiken. Controleer dit op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER). Of vraag dit na bij uw brancheorganisatie.

Vóór de koop aanbieden

Vertel consumenten vóór de koop welke voorwaarden u gebruikt voor deze overeenkomst. En geef ze de kans om deze te lezen en te bewaren. Bijvoorbeeld:

 • persoonlijk geven tijdens het verkoopgesprek
 • opsturen per post of e-mail
 • op uw website plaatsen als pdf
 • afdrukken achterop de kassabon

Als deze manieren onmogelijk zijn, vertelt u waar uw voorwaarden te bekijken zijn, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel of rechtbank. U moet ze wel gratis opsturen of mailen als consumenten dit vragen.

Biedt u pas na de koop uw algemene voorwaarden aan, dan kan de consument ze allemaal ongeldig maken (vernietigen) voor zijn product of dienst. Bijvoorbeeld met een brief.

Redelijke voorwaarden

Uw voorwaarden zijn redelijk als:

 • alles wat erin staat mag van de wet
 • u geen misbruik maakt van uw positie als ondernemer
 • er geen onredelijke bepalingen in staan

Is een voorwaarde op 2 manieren uit te leggen, dan geldt de uitleg die het gunstigst is voor de consument.

Onredelijke bepalingen

In uw algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen staan.

Onredelijke bepaling volgens de 'open norm’

Dit zijn bepalingen die niet voldoende rekening houden met de belangen van de consument.

Zwarte lijst

In de wet staat een zwarte lijst met bepalingen die altijd onredelijk zijn. U mag bijvoorbeeld nooit zeggen:

 • Dat consumenten de koop alleen via de rechter ongedaan kunnen maken.
 • Dat u binnen 3 maanden de prijzen mag verhogen, zonder dat de consument kan opzeggen.
 • Dat u een abonnement of leveringscontract stilzwijgend mag verlengen of vernieuwen voor een bepaalde periode.

Grijze lijst

In de wet staat een grijze lijst met bepalingen die onredelijk kúnnen zijn. Die mag u alleen gebruiken met een goede reden. En dit moet u kunnen bewijzen. U mag bijvoorbeeld niet zomaar zeggen:

 • Dat u iets anders mag leveren dan beloofd, zonder dat de consument kan opzeggen.
 • Dat u een bijzonder lange, of onduidelijke levertijd heeft.
 • Dat u niet aansprakelijk bent voor schade.

Staan er onredelijke bepalingen in uw voorwaarden, dan kunnen consument die bepaling ongeldig maken (vernietigen) voor hun product of dienst. Bijvoorbeeld met een brief.

Voorwaarden aanpassen van abonnement of leveringscontract

Dit mag alleen als in uw oude voorwaarden stond dat u ze tussendoor mag aanpassen. Staat dit er niet in, dan mag u niets veranderen. De consument gaat dan door met de oude voorwaarden.

Staat in uw voorwaarden dat u ze mag aanpassen, dan moet u nog voldoen aan 3 eisen:

 • De aangepaste voorwaarde is redelijk. Consumenten moeten bijvoorbeeld niet ineens 20 km reizen omdat u een locatie sluit van de sportschool.
 • U stuurt de nieuwe voorwaarden naar de consument.
 • Laat de nieuwe voorwaarden pas beginnen na de vaste looptijd. Tenzij u een uitzonderlijke reden heeft om ze eerder te laten beginnen.

Houdt u zich niet aan de eisen, dan kunnen consumenten uw aanpassing ongeldig maken (vernietigen) voor hun product of dienst. Bijvoorbeeld met een brief.

Als u iets nadelig wijzigt in een telecomcontract, mogen consumenten direct opzeggen. En u mag geen opzegvergoeding vragen. Dit geldt alleen bij abonnementen voor telefonie, internet of televisie.

Laat uw voorwaarden checken

Vraag een expert wat u wel en niet in uw algemene voorwaarden mag zetten. En laat regelmatig controleren of het nog klopt. De wet kan tussendoor gewijzigd zijn.

Neem bijvoorbeeld contact op met de Kamer van Koophandel. Of raadpleeg een advocaat via advocatenorde.nl.

Bronnen