Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bedrijfsgegevens vermelden

Uw verplichte bedrijfsgegevens moeten makkelijk te vinden zijn, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Als u een online platform heeft, moet u ook informatie geven over andere bedrijven.

Informatie over uw eigen bedrijf

Geef alle verplichte informatie:

 • naam waarmee u ingeschreven staat bij de KvK (Kamer van Koophandel)
 • vestigingsadres waarop u ingeschreven staat bij de KvK
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • wanneer u bereikbaar bent (als u slecht bereikbaar bent)
 • klachtenregeling (als u die heeft)

Als u diensten levert, vermeldt u ook:

 • uw KvK-nummer
 • uw btw-nummer
 • geschillencommissie waarbij u bent aangesloten (als dat zo is)

Als u verkoopt via internet, vermeldt u ook:

 • uw KvK-nummer
 • uw btw-nummer
 • chat-mogelijkheid of andere online manieren om u te bereiken (als u die heeft)
 • geschillencommissie waarbij u bent aangesloten (als dat zo is)
 • een link op uw website naar het Europese online platform voor geschilbeslechting

Uitzondering

Als u verkoopt in een winkel, mag u gegevens weglaten die al heel duidelijk zijn. Het adres van uw winkel hoeft u bijvoorbeeld niet in uw winkel te hangen.

Vindbaar en bereikbaar

Zorg ervoor dat consumenten uw bedrijfsgegevens vóór de koop makkelijk kunnen vinden. Bijvoorbeeld:

 • op elke pagina van uw website (zoals in de header, footer of via een link naar uw contactpagina)
 • in het contract
 • in uw catalogus

En wees echt bereikbaar. Beantwoord e-mails en neem de telefoon op. Zet er geen bandje achter.

Informatie over andere bedrijven

Als u tussenpersoon bent, vermeldt u ook:

 • de naam van het bedrijf waarvoor u verkoopt
 • het bezoekadres van het bedrijf waarvoor u verkoopt

Als u een online platform heeft, vermeldt u ook bij elk aanbod van een andere verkoper:

 • handelsnaam van de verkoper
 • adres, e-mailadres en telefoonnummer van de verkoper
 • of de verkoper een bedrijf is of particulier
 • bij particuliere verkopers: dat de koper niet beschermd is door het consumentenrecht
 • met welke vragen de consument bij u moet zijn, of bij de verkoper

Bronnen