Kruimelpad

Zienswijze Vereniging Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) op ontwerp codebesluit Implementatie HVDC Verordening

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van NWEA op het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Netcode Elektriciteit.

NWEA vraagt de ACM de gemaakte opmerkingen te betrekken op de verdere procedure bij de totstandkoming van het definitief besluit.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?