Kruimelpad

Zienswijze Netbeheer Nederland op ontwerp codebesluit Implementatie HVDC Verordening

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het ontwerpbesluit betreffende de implementatie van de NC HVDC.

Netbeheer Nederland vraagt de ACM de gemaakte opmerkingen te betrekken op de verdere procedure bij de totstandkoming van het definitief besluit.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?