Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze van VEMW over gegevensuitwisseling

15-03-2019

Op 4 december 2018 is het ontwerpbesluit van de codewijziging over de gegevensuitwisseling (SO Verordening) gepubliceerd. Dit ontwerpbesluit is ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. De ACM heeft een zienswijze over dit ontwerpbesluit ontvangen van VEMW.