Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Zienswijze Energie-Nederland op biedzoneherziening

01-06-2020

Energie-Nederland heeft een zienswijze ingediend op het voorstel van TenneT over de biedzoneherziening en alternatieve biedzoneconfiguraties.

Het voorstel

Het door TenneT ingediende voorstel is ontwikkeld door alle transmissiesysteembeheerders van de Europese Unie (hierna: EU). Bij brief van 17 december 2019 hebben de regulerende instanties van de EU richting de transmissiesysteembeheerders aangegeven dat het voorstel als incompleet wordt beschouwd door de afwezigheid van alternatieve configuraties van sommige biedzone herziening regio’s. De regulerende instanties hebben daarom verzocht om uiterlijk 18 februari 2020 een compleet voorstel in te dienen. Naar aanleiding daarvan hebben de transmissiesysteembeheerders een aangepast voorstel ontwikkeld. De ACM heeft van TenneT dit gewijzigde voorstel ontvangen door middel van wijzigingen van de aanvraag van respectievelijk 18 en 24 februari 2020.

De zienswijze van Energie-Nederland

De zienswijze bevat opmerkingen op diverse artikelen van het voorstel. Zo geeft Energie-Nederland aan dat bepaalde artikelen beter kunnen aansluiten bij de werkelijke (toekomstige) situatie. Ook merkt Energie-Nederland op dat bepaalde definities en criteria onvoldoende duidelijk zijn. Tenslotte stelt zij ook vraagtekens bij bepaalde keuzes die in het voorstel gemaakt zijn.

Wat doet de ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor de ACM omdat deze de ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. De ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming.