Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring methodologie biedzoneherziening en alternatieve biedzoneconfiguraties

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor de methodologie voor de biedzoneherziening en alternatieve biedzoneconfiguraties aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. De ACM heeft de aanvraag ontvangen op 4 oktober 2019. Op respectievelijk 18 en 24 februari 2020 heeft de ACM wijzigingen van deze aanvraag ontvangen.

Proces biedzone herziening Verordening 2019/943

In de Europese elektriciteitsmarkt zijn er biedzones. Binnen een biedzone kan elektriciteit onbeperkt worden verhandeld. Tussen biedzones is beperkte transportcapaciteit. Het marktkoppelingsalgoritme houdt rekening met deze beperkte beschikbare capaciteit. Nederland is één biedzone. Een goede indeling van de biedzones in Europa is essentieel om de markt goed te kunnen laten functioneren.

Op grond van artikel 14, vijfde lid, van Verordening 2019/943 moeten uiterlijk op 5 oktober 20019 alle betrokken transmissiesysteembeheerders een voorstel voor (i) de methodologie en de aannames die in het proces van herziening van de biedzone moeten worden gebruikt en (ii) de in overweging te nemen alternatieve biedzoneconfiguraties ter goedkeuring indienen bij de betrokken regulerende instanties. De betrokken regulerende instanties nemen binnen drie maanden na de indiening van het voorstel een unaniem besluit over het voorstel. Indien de regulerende instanties binnen die termijn geen unaniem besluit kunnen nemen over het voorstel, neemt ACER binnen een aanvullende periode van drie maanden hierover een besluit.

De transmissiesysteembeheerders dienen binnen twaalf maanden na goedkeuring van het voorstel een gezamenlijk voorstel in te dienen voor het wijzigen of handhaven van de configuratie van de biedzone.

Het voorstel

Het door TenneT ingediende voorstel is ontwikkeld door alle transmissiesysteembeheerders van de Europese Unie (hierna: EU). Bij brief van 17 december 2019 hebben de regulerende instanties van de EU richting de transmissiesysteembeheerders aangegeven dat het voorstel als incompleet wordt beschouwd door de afwezigheid van alternatieve configuraties van sommige biedzone herziening regio’s. De regulerende instanties hebben daarom verzocht om uiterlijk 18 februari 2020 een compleet voorstel in te dienen. Naar aanleiding daarvan hebben de transmissiesysteembeheerders een aangepast voorstel ontwikkeld. De ACM heeft van TenneT dit gewijzigde voorstel ontvangen door middel van wijzigingen van de aanvraag ontvangen op respectievelijk 18 en 24 februari 2020.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 20 maart 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/035916.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag TenneT methodologie voor de biedzoneherziening en alternatieve biedzoneconfiguraties (PDF - 4.79 MB)