Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zevij-Necomij krijgt een ontheffing van de wachtperiode om Transferro over te nemen (Ontheffingsbesluit)

Zevij-Necomij B.V. krijgt een ontheffing van de wachtperiode om Transferro B.V. over te nemen. Dat heeft de ACM op 15 september 2023 besloten. Mocht in deze zaak blijken dat de concentratie uiteindelijk op mededingingsbezwaren zal stuiten, laat het verlenen van deze ontheffing onverlet dat deze concentratie geheel of gedeeltelijk ongedaan zou moeten worden gemaakt (art. 40, derde lid, van de Mededingingswet).

 

Documenten

Openbaar ontheffingsbesluit Zevij-Necomij en Transferro.pdf (PDF - 125.93 KB)