Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingsopdracht codewijzigingsvoorstel annuleringsmogelijkheid jaarcapaciteitsproduct

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Transportcode gas LNB. Netbeheer Nederland stelt voor in de Transportcode gas LNB op te nemen dat capaciteit uit gecontracteerde jaarproducten tegen betaling van een annuleringsvergoeding geannuleerd kan worden. Deze vergoeding dekt slechts een deel van de gemiste inkomsten met een tariefstijging als gevolg.

De ACM draagt Netbeheer Nederland op het codewijzigingsvoorstel annuleringsmogelijkheid jaarcapaciteitsproduct te wijzigen.

De ACM oordeelt dat annulering van bestaande lange termijn capaciteit contracten van het jaarproduct onevenredig, ondoelmatig en discriminatoir is. De ACM draagt Netbeheer Nederland op het voorstel zo te wijzigen dat niet wordt voorzien in een annuleringsmogelijkheid voor bestaande lange termijn contracten voor capaciteit van het jaarproduct.

Voor zover er behoefte bestaat aan een annuleringsmogelijkheid voor in de toekomst te contracteren lange termijn capaciteit van het jaarproduct, dient Netbeheer Nederland te motiveren dat een annuleringsmogelijkheid evenredig, doelmatig en non-discriminatoir is. Daarbij dient Netbeheer Nederland ook in te gaan op de vraag op welke manier een annuleringsmogelijkheid een onevenredige tariefstijging voorkomt en de methodiek die dat voorkomt.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Wijzigingsopdracht codewijzigingsvoorstel annuleringsmogelijkheid jaarcapaciteitsproduct (PDF - 109.6 KB)