Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Intrekking codevoorstel annulering jaarcapaciteitsproduct

Netbeheer Nederland heeft de ACM verzocht om het door hen ingediende codewijzigingsvoorstel over de annuleringsmogelijkheid voor jaarcapaciteitsproducten in te trekken.

Codewijzigingsvoorstel

Netbeheer Nederland heeft op 17 juni 2021 het codewijzigingsvoorstel over de annuleringsmogelijkheid voor jaarcapaciteitsproducten bij de ACM ingediend. Hierin wordt voorgesteld om in de Transportcode gas LNB bepalingen op te nemen die het mogelijk maken dat capaciteit uit gecontracteerde jaarproducten tegen betaling geannuleerd kan worden.

Het codewijzigingsvoorstel was ingegeven door het verzoek van verschillende erkende programmaverantwoordelijken (PV’ers) om meer contractflexibiliteit aan te brengen in reeds gecontracteerde transportcapaciteit.

Wijzigingsopdracht

De ACM heeft op 15 maart 2022 Netbeheer Nederland een wijzigingsopdracht gegeven om de voorgestelde bepalingen aan te passen. De ACM laat in de wijzigingsopdracht de mogelijkheid open om het codevoorstel zodanig te wijzigen dat alleen voorzien wordt in een annuleringsmogelijkheid voor toekomstige contracten.

Reden intrekking

Op 22 juni 2023 heeft Netbeheer Nederland de ACM schriftelijk verzocht om het codewijzigingsvoorstel in te trekken. Als reden geeft Netbeheer Nederland aan dat indien het codewijzigingsvoorstel gewijzigd zou worden conform de wijzigingsopdracht, het niet langer voldoet aan de oorspronkelijke doelstelling. Volgens de gezamenlijke netbeheerders komt de annuleringsmogelijkheid voor toekomstige contracten, zonder de mogelijkheid ook reeds afgesloten langetermijncontracten te annuleren, niet tegemoet aan de wens van verschillende erkende PV’ers om onder redelijke voorwaarden, waaronder het betalen van een vergoeding, hun reeds gecontracteerde transportcapaciteit (gedeeltelijk) te kunnen annuleren. Daarom wil Netbeheer Nederland de voorgestelde wijziging van de Transportcode gas LNB intrekken. De ACM heeft het dossier gesloten.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Intrekking codevoorstel annulering jaarcapaciteitsproduct (PDF - 177.55 KB)