Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingsbesluit NorNed – geen accountantsverklaring prikkelbedrag

  1. Op 23 december 2004 heeft de voorganger van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) het ‘Besluit op de aanvraag van TenneT tot het toestaan van de financiering van de NorNed-kabel op grond van artikel 31, zesde lid van de Elektriciteitswet 1998’ (hierna: NordNed-besluit) genomen. In dit besluit staat dat TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) de NorNed-kabel mag financieren uit de veilingopbrengsten.
  2. In dit besluit is ook een regeling opgenomen om TenneT te prikkelen jaarlijks zoveel mogelijk capaciteit aan de markt ter beschikking te stellen. De voorwaarden hiervoor zijn verder uitgewerkt in de bijlagen van het NorNed-besluit. Eén van de voorwaarden is dat  TenneT ieder jaar een voorstel doet voor het te verrekenen bedrag, het prikkelbedrag, inclusief onderbouwing en met een goedkeurende accountantsverklaring aan de ACM over te leggen.
  3. De ACM is nu tot de conclusie gekomen dat deze accountantsverklaring geen toegevoegde waarde heeft omdat alle gegevens die de ACM nodig heeft om het prikkelbedrag te bepalen, afkomstig zijn uit openbare bronnen. Daarom wijzigt de ACM ambtshalve het NorNed-besluit en schrapt de vereiste van een goedkeurende accountantsverklaring.
 

Documenten

Wijzigingsbesluit NorNed geen accountantsverklaring prikkelbedrag (PDF - 38.73 KB)