Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit malus TenneT voor beschikbaarheid NorNed-kabel 2021

De ACM stelt jaarlijks een prikkelbedrag vast voor de capaciteit op de NorNed-kabel die TenneT beschikbaar stelt. Dit prikkelbedrag kan een bonus of een malus zijn, afhankelijk van de relatieve beschikbaarheid over het afgelopen kalenderjaar. TenneT moet ieder jaar een voorstel indienen voor de hoogte van de bonus/malus.

Achtergrond van het besluit

TenneT is, samen met de Noorse transmissiesysteembeheerder Statnett, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de NorNed-kabel. In die hoedanigheid kan TenneT de beschikbaar gestelde capaciteit op de NorNed-kabel beïnvloeden. Om TenneT te stimuleren zoveel mogelijk capaciteit aan de markt ter beschikking te stellen, stelt de ACM jaarlijks een bonus/malus vast. Deze bonus/malus wordt berekend door de beschikbaar gestelde capaciteit op de kabel te vergelijken met een eerder vastgestelde norm.

De ACM berekent de definitieve bonus/malus op basis van twee besluiten: het NorNed-besluit (ACM kenmerk: 101783_2-76) en de nominale capaciteit van NorNed (ACM kenmerk: 103894/17).

Besluit bonus/malus 2021

TenneT heeft over het kalenderjaar 2021 een malus voorgesteld van EUR 1.569.163. De ACM stemt in dit besluit met dit voorstel in. TenneT moet deze malus toevoegen aan de congestie-ontvangsten van 2022.

 

Documenten

Besluit malus TenneT voor beschikbaarheid NorNed-kabel 2021 (PDF - 171.86 KB) Bijlage: Rekenmodule NorNed bonus-malus 2021 (XLSX - 1.27 MB)