Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit bonus TenneT voor beschikbaarheid NorNed-kabel 2017

De ACM heeft op 22 maart 2018 een bonus van EUR 1.464.137  vastgesteld. Op basis van de bonus/malus-regeling ontvangt TenneT TSO B.V. (TenneT) deze bonus omdat zij over het kalenderjaar 2017 zoveel mogelijk capaciteit op de verbinding met Noorwegen (NorNed) aan de markt beschikbaar heeft gesteld.

Proces voor het vaststellen van de bonus/malus

TenneT heeft op 30 januari 2018 een voorstel ingediend bij ACM voor de bonus/malus over het kalenderjaar 2017. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de bonus vastgesteld.

Besluiten

ACM heeft de bonus/malus-regeling vastgesteld en berekent de definitieve bonus/malus op basis van twee besluiten: het NorNed besluit (ACM kenmerk: 101783_2-76) en de nominale capaciteit van NorNed (ACM kenmerk: 103894/17).

 

Documenten

Besluit bonus TenneT voor beschikbaarheid NorNed-kabel 2017 (PDF - 230.53 KB)
 

Bijlagen

Berekening bonus malus TenneT (XLSX - 1.18 MB)