Kruimelpad

Wijziging handhavingsbesluit warmtelevering in De Sniep

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wijzigt haar beslissing op het handhavingsverzoek van de Vereniging Betaalbare Warmte voor De Sniep en Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Rechtbank Rotterdam.

De Rechtbank Rotterdam deed op 23 april 2020 twee tussenuitspraken inzake de handhavingsverzoeken die de ACM had ontvangen van de Vereniging Betaalbare Warmte voor De Sniep en de Vereniging Eigen Huis. De Rechtbank stelde een aantal gebreken vast. Die heeft de ACM nu hersteld.

De ACM stelt vast dat Eneco individuele warmtemeters moet plaatsen in de woningen in de wijk De Sniep. De ACM draagt Eneco op om binnen één jaar na bekendmaking van dit besluit de individuele meters te plaatsen.

Ook stelt de ACM vast dat de boeteclausule over de voorwaarde van het aangaan van de leveringsovereenkomst geen redelijke voorwaarde is en dat kopers bij het aangaan van de koopovereenkomst onvoldoende zijn geïnformeerd.

De Rechtbank Rotterdam zal nog een definitieve uitspraak doen in deze zaak.