Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Werkzaamheden ACM in 2020

De digitale economie en de energietransitie staan de komende tijd centraal in het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Bij de bekendmaking van de ACM Agenda 2020-2021 heeft de ACM opgeroepen om kennis en tips over deze aandachtsgebieden met haar te delen. In de reacties zaten signalen die helpen om het toezicht verder concrete invulling te geven. Het resultaat is een lijst van zaken waaraan de ACM werkt in 2020.

Binnen de digitale economie richt de ACM zich in 2020 op online misleiding en op toegang tot digitale platforms. De ACM zal extra uitleg geven over de regels om de naleving te bevorderen en waar nodig handhavend optreden.

In het kader van energietransitie focust de ACM zich in 2020 onder meer op onderzoek naar agressieve werving door energieleveranciers en op claims over duurzaamheid van producten en diensten. Ook toetst de ACM de investeringsplannen van netbeheerders en kijkt hierbij of zij mede in het licht van de energietransitie voldoende noodzakelijke investeringen gaan doen.

Naast de thema’s op de ACM Agenda doet de ACM meer om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Ze richt zich bovenop haar reguliere toezicht- en handhavingstaken onder meer op excessieve prijzen van geneesmiddelen en op de effecten van fusies op de concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden van werknemers en zzp’ers.

 

Documenten

Werkzaamheden ACM in 2020 (PDF - 556.41 KB)