Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Focus werkzaamheden ACM in 2020

De digitale economie en de energietransitie staan de komende tijd centraal in het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Bij de bekendmaking van de ACM Agenda 2020-2021 heeft de ACM opgeroepen om kennis en tips over deze aandachtsgebieden met haar te delen. In de reacties zaten signalen die helpen om haar toezicht verder concrete invulling te geven. Het resultaat is een lijst van zaken waaraan de ACM werkt in 2020.

“De digitale economie en de energietransitie zijn dé grote maatschappelijke thema’s van dit moment. Dat zien we ook terug in de signalen die wij krijgen. De ACM is er om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Dat doen we in 2020 onder meer door speciale aandacht te geven aan toegang tot digitale platforms, door op te treden tegen online misleiding en door onderzoek te doen naar claims over duurzaamheid van producten en diensten”, aldus voorzitter Martijn Snoep.

Uitvoering ACM Agenda in 2020

Digitale economie

De ACM richt zich in 2020 op online misleiding en op toegang tot digitale platforms. Uit de reacties die de ACM op haar agenda heeft ontvangen, blijkt dat mensen zorgen hebben over het gebrek aan transparantie in de digitale wereld en de snelle groei van grote techbedrijven. De ACM zal extra uitleg geven over de regels om de naleving te bevorderen en waar nodig handhavend optreden.

Energietransitie

Nederland staat voor de opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daarom zet Nederland in op een transitie naar duurzame energie. In deze energietransitie moeten mensen en bedrijven kunnen vertrouwen op goedwerkende energiemarkten. De ACM doet in 2020 onder meer onderzoek naar agressieve werving door energieleveranciers en naar claims over duurzaamheid van producten en diensten. Ook toetst de ACM de investeringsplannen van netbeheerders en kijkt hierbij of zij mede in het licht van de energietransitie voldoende noodzakelijke investeringen gaan doen.

Wat doet de ACM nog meer in 2020?

Naast de thema’s op de ACM Agenda, doet de ACM meer om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Ze richt zich bovenop haar reguliere toezicht- en handhavingstaken onder meer op excessieve prijzen van geneesmiddelen en op de effecten van fusies op de concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden van werknemers en zzp’ers. Daarnaast vraagt de ACM voortdurend aandacht van bedrijven om naleving van de regels, in het bijzonder voor consumentenbescherming, hoger op hun interne agenda te zetten.

 

Zie ook