Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging Diversion op virtuele interconnectiepunten

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de Transportcode gas LNB om Diversion mogelijk te maken bij virtuele interconnectiepunten.

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet Gasunie Transportservices (GTS) werkt momenteel aan het tot stand brengen van virtuele interconnectiepunten. Dit is een verplichting in de Europese netwerkcode over capaciteitsallocatie (NC CAM). Een virtuele interconnectiepunt (hierna: VIP) is een administratief entry- en exitpunt in het netwerk van GTS waarin meerdere fysieke interconnectiepunten tussen twee aangrenzende marktgebieden zijn samengevoegd. Bij een VIP hoeven marktpartijen niet meer te kiezen op welk fysiek interconnectiepunt zij capaciteit boeken. Zij boeken capaciteit tussen de marktgebieden, en bij gebruik van de capaciteit kiest GTS over welke fysieke verbindingen het transport verloopt.

Het tot stand brengen van een VIP heeft echter gevolgen voor de toepassing van de dienst diversion. Diversion houdt in dat een marktpartij gecontracteerde capaciteit op een interconnectiepunt kan verplaatsen naar een ander interconnectiepunt dat op dezelfde fysieke locatie gelegen is. Op de locatie Oude Statenzijl bevinden zich bijvoorbeeld meerdere interconnectiepunten, zowel met het Duitse Gaspool marktgebied als met het Duitse NCG-marktgebied.

Aangezien een VIP geen fysieke locatie heeft, verhindert de huidige codebepaling het wisselen van geboekte transportcapaciteit tussen VIP’s. Het codevoorstel van Netbeheer Nederland beoogt om dit wel mogelijk te maken, althans tussen VIP’s die ten minste één fysiek interconnectiepunt op dezelfde locatie delen. Daarnaast mag toepassing van diversion geen extra beslag leggen op de transportcapaciteit van het netwerk van GTS. Dit laatste is een voorwaarde die nu ook al geldt voor diversion.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Codewijzigingsvoorstel diversion voor VIP's (PDF - 1.2 MB)