Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Diversion op virtuele interconnectiepunten

Met dit besluit stelt de ACM wijzigingen vast in de Transportcode gas LNB, waarmee het mogelijk wordt om de dienst diversion aan te bieden op virtuele interconnectiepunten.

Diversion houdt in dat GTS op verzoek van een marktpartij gecontracteerde capaciteit op een entry- of exitpunt verplaatst naar een ander entry- of exitpunt. Dat is alleen mogelijk als de punten waartussen capaciteit wordt verplaatst op dezelfde locatie zijn gelegen.

In een virtueel interconnectiepunt (VIP) worden twee of meer interconnectiepunten tussen twee aangrenzende entry-/exitsystemen geïntegreerd. Aangezien een VIP geen locatie heeft, zou dit betekenen dat de dienst diversion niet kan worden aangeboden op VIP’s. Met dit codebesluit worden de bepalingen over de dienst diversion aangepast zodat het toch mogelijk wordt voor GTS om deze dienst aan te bieden op VIP’s. Hierbij wordt uitgegaan van de locaties van de interconnectiepunten die zijn samengevoegd tot een VIP.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Lees het bericht in de Staatscourant