Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging dagelijks versturen meetwaarden elektriciteit

04-01-2021

De ACM heeft een voorstel ontvangen van NEDU en Netbeheer Nederland om de Informatiecode elektriciteit en gas en de Netcode elektriciteit te wijzigen. Met de wijziging wordt geregeld dat netbeheerders dagelijks de meetwaarden van grootverbruikaansluitingen elektriciteit doorzenden aan de programmaverantwoordelijken. Daardoor kunnen de programmaverantwoordelijken een nauwkeuriger energieprogramma indienen bij TenneT.

Op dit moment geven de netbeheerders de meetwaarden alleen door op werkdagen, waardoor de programmaverantwoordelijken voor weekenddagen en feestdagen minder informatie hebben.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?