Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Codevoorstel meetwaarden grootverbruikaansluitingen elektriciteit

04-01-2021

De ACM heeft een voorstel ontvangen van NEDU en Netbeheer Nederland om de Informatiecode elektriciteit en gas, de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit te wijzigen. De indieners stellen voor om een wijziging aan te brengen in de processen voor het doorgeven van meetwaarden van grootverbruikaansluitingen elektriciteit en voor het reclameren van fouten in deze meetwaarden. 
Met de voorgestelde wijziging gaan meetverantwoordelijken de meetwaarden van grootverbruikaansluitingen elektriciteit rechtstreeks doorzenden aan de programmaverantwoordelijken. Nu fungeert de netbeheerder daarvoor nog als tussenstation.

Daarnaast worden met de voorgestelde wijziging deze meetwaarden door de meetverantwoordelijken uitgesplitst naar de richting van het elektriciteitstransport, namelijk afname of invoeding. Ten derde beoogt het codevoorstel het reclamatieproces te verbeteren. Dit proces is bedoeld om de programmaverantwoordelijken en netbeheerders de mogelijkheid te geven om de meetverantwoordelijken de meetgegevens te laten corrigeren als er een vermoeden is dat er foutieve gegevens verstrekt zijn.

Deze voorgestelde wijzigingen zullen leiden tot een verbetering van het allocatieproces in de elektriciteitsmarkt en zijn daarmee van belang voor de energietransitie.
 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?