Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vooral kleine bedrijven blijven achter op kennis concurrentievervalsing

De meeste bedrijven in en rond de Nederlandse havens geven aan zich aan de regels voor eerlijke concurrentie te houden. Maar vooral kleinere bedrijven kennen de regels niet goed. Bij grotere bedrijven is de kennis van de concurrentieregels beter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de nalevingsbereidheid van de bedrijven in en rond de havens. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat samen met verschillende landelijke (branche)organisaties verder werken om de kennis van de concurrentieregels bij alle bedrijven te vergroten.

Sector haven en transport

Havens en transport was de afgelopen jaren een agendathema van de ACM. Naast handhaving stond het vergroten van de kennis in deze sector centraal. Als ondernemers de concurrentieregels kennen en deze belangrijk vinden, zijn ze eerder geneigd de regels na te leven.

De ACM heeft samen met havenbedrijven en brancheorganisaties in de Nederlandse havens aandacht gegeven aan de concurrentieregels. Er is op verschillende manieren voorlichting gegeven om de kennis van de concurrentieregels in de Nederlandse havens te verhogen De verbetering ten opzichte van het niveau in 2016 is jammer genoeg gering. Dat is zorgelijk, met name omdat dit deel van de economie zo belangrijk is voor Nederland.

Kennis en naleving concurrentieregels

De ACM heeft vorig jaar een soortgelijk onderzoek gepubliceerd over de naleving van de concurrentieregels bij álle bedrijven in Nederland. Daaruit bleek dat in heel Nederland kleine bedrijven vaak niet goed op de hoogte zijn van de concurrentieregels. Uiteraard is het zo dat ook van ondernemers verwacht wordt dat ze de wetten en regels kennen. Maar om het ondernemers makkelijker te maken, geeft de ACM voorlichting De ACM is daarom vorig jaar gestart met een landelijke voorlichtingscampagne‘Stop kartels, voorkom een boete’, gericht op het midden- en kleinbedrijf. De ACM gaat daarmee door. Door voorlichting over de regels stimuleert de ACM naleving van de regels waardoor markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven.