Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vestia moet betrouwbare levering warmte borgen

Bewoners in de wijk Duindorp  hebben geklaagd over het handelen van Vestia. De klachten gingen over de vergunning, de tarieven die de bewoners betalen (niet-meer-dan-anders-principe), klachtenafhandeling en een onbetrouwbare levering. Bij dit laatste speelt mee dat de bewoners een eigen warmtepomp hebben. Die functioneert niet goed, omdat de filters van die warmtepompen steeds verstopt raken vanwege vuil uit het warmtenet.

De ACM heeft onderzoek gedaan naar het handelen van Vestia. Voor de ACM is voldoende aannemelijk dat de verstoppingen in het filter van de warmtepomp komen door oorzaken die in het warmtesysteem zijn gelegen. Het filter zit aan de kant van het warmtenet.

Vestia moet hier verantwoordelijkheid nemen en voor de korte termijn als voor de lange termijn maatregelen nemen. De ACM gelast Vestia om de filters in de warmtepomp schoon te maken en daarnaast een herstelplan op te stellen om te zorgen voor een betrouwbare levering van warmte. Als Vestia dit niet tijdig doet dan moet Vestia een dwangsom betalen die kan oplopen tot in totaal € 1 miljoen. Daarnaast moet Vestia meters plaatsen en een jaarnota verstrekken waaruit duidelijk blijkt wat een bewoner verbruikt. Wat de vergunning betreft en de klachtenafhandeling door Vestia. Vestia heeft al aangegeven dat zij een vergunning gaat aanvragen. Bij de beoordeling van de vergunning gaat de ACM kijken naar de bedrijfsprocessen van Vestia zoals de klachtenafhandeling.

Vestia heeft een voorlopige voorziening ingesteld tegen het besluit van de ACM. Inmiddels heeft de voorlopige voorzieningenrechter uitspraak gedaan waarin enkele onderdelen zijn geschorst.

Lees de uitspraak van de voorzieningenrechter op rechtspraak.nl:

De bezwaarprocedure tegen het bestreden besluit loopt.
 

Documenten

Openbare versie handhavingsbesluit Stichting Duurzaam en Energiek Wonen Duindorp - Vestia (PDF - 387.64 kB)