Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT opsplitsen capaciteiten lange termijn Core regio

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor wijziging van de methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zone overschrijdende capaciteit op de lange termijn binnen de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Deze wijziging bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening wil de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten bevorderen. Dat gebeurt door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. En dat wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten.

Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 16 van de FCA Verordening een voorstel ontwikkelen voor de methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zone overschrijdende capaciteit op de lange termijn binnen de Core regio. Op 29-07-2020 heeft de ACM de methodologie goedgekeurd. Op 30 september 2022 ontving de ACM het voorstel voor wijziging van deze methodologie van TenneT.

Het voorstel betreft het op een gecoördineerde wijze opsplitsen van zone overschrijdende capaciteit op de lange termijn tussen verschillende langetermijntijdsbestekken binnen de capaciteitsberekeningsregio Core. De methodologie moet volgens de FCA Verordening aan de indekkingsbehoeften van de marktdeelnemers voldoen, in overeenstemming zijn met de capaciteitsberekeningsmethodologie en niet tot gevolg hebben dat de mededinging wordt belemmerd.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 30 maart 2023.

Naar het Staatscourantbericht 

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 28 oktober 2022. 

Hoe kunt u reageren?

Vermeld graag het zaaknummer ACM/22/180162. U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vanwege de coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post [at] acm [punt] nl

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail: secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl 

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag-TenneT-wijziging van de methodologie voor het op gecoördineerde wijze opsplitsen van zone overschrijdende capaciteit op de lange termijn binnen de Core regio (PDF - 570.48 KB)