Kruimelpad

Verzoek TenneT goedkeuring voorstel langetermijn-capaciteit Cobrakabel

TenneT TSO B.V. heeft een voorstel met de volumes van langetermijn-transmissierechten op de Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. TenneT gaat voor het jaar 2021 langetermijn-transmissierechten verkopen op de Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken. Het gaat om maandelijkse producten en jaarlijkse producten. TenneT moet de hoeveelheid die zij gaat aanbieden ter goedkeuring voorleggen aan de ACM. In het voorstel van 10 november 2020 geeft TenneT aan wat de hoeveelheid voor 2021 is (120 MW maandelijks en 180 MW jaarlijkse producten).

Dit voorstel is voorgelegd op grond van artikel 12.4, vierde lid, onderdeel d, van de Netcode elektriciteit.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 1 december 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/20/043170.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

ACM-Post@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.