Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank Rotterdam over parkeertarieven gemeente Veenendaal

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank bevestigt het standpunt van de ACM en laat het besluit op bezwaar van de ACM in stand. Volgens de rechtbank heeft de ACM in deze zaak over hoogte van de parkeertarieven in de gemeente Veenendaal terecht onderscheid gemaakt tussen het karakter van de activiteit ‘slagboomparkeren’ enerzijds en dat van straatparkeren anderzijds.

Achtergrond zaak parkeertarieven gemeente Veenendaal

De ACM heeft in 2017 bepaald dat de gemeente Veenendaal zich bij de exploitatie van parkeergarages en parkeerterreinen (ook wel ‘slagboomparkeren’ genoemd) niet heeft gehouden aan de Mededingingswet. De ACM stelde destijds vast dat de gemeente Veenendaal niet alle kosten doorberekende voor parkeergarages en parkeerterreinen. Daardoor concurreerde zij oneerlijk met nabijgelegen parkeergarages van de onderneming Q-Park.

Volgens de gemeente mocht zij echter ook de kosten en baten met betrekking tot ‘vergunningparkeren’ en parkeren op straat (ook wel ‘straatparkeren’ genoemd) betrekken bij haar kostendoorberekening in haar parkeertarieven. Volgens de gemeente was er namelijk sprake van één dienst: het aanbieden van parkeerplaatsen in de gemeente. De gemeente ging dan ook in beroep tegen het besluit van de ACM.

Volgens de ACM verricht de gemeente met ‘slagboomparkeren’ een economische activiteit waarop de Mededingingswet van toepassing is. Dit is niet het geval voor parkeren op straat omdat de gemeente dat namelijk doet uit hoofde van haar publieke taak. Daarom moest de gemeente de kosten en baten voor parkeren op straat buiten beschouwing laten. Anders zou zij haar economische activiteiten financieren met publieke middelen. Dit verstoort het gelijke speelveld met het bedrijfsleven. De Mededingingswet beoogt dat te voorkomen.

Meer duidelijkheid over doorberekenen kosten

Met deze uitspraak is er meer duidelijkheid gekomen voor bedrijven en overheden wanneer een activiteit onder de mededingingsregels valt. Ook is er duidelijkheid gekomen welke kosten doorberekend moeten worden en welke baten buiten beschouwing gelaten moeten worden.

De Gemeente Veenendaal kan tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep.

Zie ook:

Besluit in primo, 20 oktober 2017

Besluit op bezwaar, 26 maart 2018