Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Overtreding Veenendaal in parkeerzaak blijft staan

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt vast aan haar eerdere vastgestelde besluit over de gemeente Veenendaal. In dat besluit stelde de ACM vast dat de gemeente al een aantal jaren niet alle kosten voor de eigen parkeergarages en -terreinen doorberekende in de parkeertarieven. Daarmee concurreerde de gemeente oneerlijk met nabijgelegen parkeergarages van Q-Park en dat is in strijd met de Mededingingswet (Wet Markt & Overheid). Verder heeft de ACM het opleggen van een dwangsom aan de gemeente Veenendaal teruggedraaid. Veenendaal maakte in januari 2018 via een besluit gebruik van een uitzonderingsbepaling van de Mededingingswet. Of dat besluit stand houdt moet nog blijken.

De ACM stelde in september vorig jaar vast dat de gemeente de Mededingingswet had overtreden en legde daarvoor in november een last onder dwangsom op. De ACM wilde daarmee bereiken dat de gemeente in de toekomst alle kosten van de exploitatie van parkeergarages zou doorberekenen in de parkeertarieven. Veenendaal spande daarop een kort geding aan tegen deze besluiten. De voorzieningenrechter oordeelde echter dat de ACM terecht een overtreding van de Mededingingswet had vastgesteld.

In januari 2018 nam de gemeente het besluit dat de exploitatie van de eigen parkeergarages en -terreinen aanwees als een economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang. Dit betekent dat de gemeente vanaf dat moment niet langer aan de Mededingingswet hoefde te voldoen. De ACM heeft de last onder dwangsom daarom herroepen. Het besluit van de gemeente heeft echter geen terugwerkende kracht. Daarom heeft het geen gevolgen voor de constatering van de overtreding van de Mededingingswet door de gemeente in voorgaande jaren. Met het nemen van het besluit oordeelt de gemeente het in het algemeen belang om publieke middelen te gebruiken voor de exploitatie van haar parkeergarages.

Ondernemers met een parkeergarage kunnen het besluit van Veenendaal aanvechten. Mocht het algemeen-belang-besluit geen stand houden, dan zal de ACM opnieuw kunnen bekijken of de gemeente nog steeds oneerlijk concurreert met andere parkeergarages. Belanghebbenden kunnen ook nog beroep instellen tegen de beslissing van de ACM om aan het vaststellingsbesluit vast te houden en de last op dwangsom op te heffen.

Wet Markt en Overheid

De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan de regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid.

Lees meer over het toezicht van de ACM op de regels van de Wet Markt en Overheid.