Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank in beroepszaken Cash Converters

De rechtbank heeft de beroepen van Cash Converters ongegrond verklaard en de boetes die de ACM eerder had opgelegd in stand gelaten.

De ACM heeft in 2016 aan zeven Cash Converters pandhuizen boetes opgelegd met een totaalbedrag van EUR 437.500. Alle beboete pandhuizen hadden een te hoge pandbeleningsvergoeding in rekening gebracht bij consumenten.

Nadat alle pandhuizen in bezwaar zijn gegaan, heeft de ACM zes van de zeven boetes verlaagd vanwege onvoldoende draagkracht. De boetes kwamen hiermee uit op een totaalbedrag van EUR 408.500. De overige bezwaren van de pandhuizen heeft de ACM ongegrond verklaard.

De rechtbank verklaart alle beroepen van de Cash Converters pandhuizen ongegrond. Zij laat de overtredingen volledig in stand en meent dat de boetes die de ACM daarvoor aan de pandhuizen had opgelegd passend en evenredig zijn.

De Cash Converters pandhuizen kunnen tot 7 juni 2018 hoger beroep instellen tegen deze uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De uitspraken zijn te vinden op www.rechtspraak.nl