Kruimelpad

Besluit op bezwaar Cash Converters-pandhuizen

In bezwaar verlaagt de ACM de boete die zij had opgelegd aan zes Cash Converters-pandhuizen.

Op 12 oktober 2016 heeft de ACM een boetebesluit genomen waarin aan zes Cash Converters-pandhuizen een boete is opgelegd van in totaal 217.500 euro. De ACM had vastgesteld dat de zes pandhuizen een te hoge pandbeleningsvergoeding in rekening brachten bij consumenten.

De zes pandhuizen hebben hiertegen bezwaar ingesteld. Zij hebben onder andere aangegeven dat zij de opgelegde boetes niet kunnen betalen. De ACM was het hiermee eens en heeft de boetes verlaagd naar een totaalbedrag van 188.500 euro.

De zes Cash Converters-pandhuizen kunnen tot 6 juni 2017 beroep instellen bij de rechtbank tegen dit besluit.