Kruimelpad

Besluit op bezwaar pandhuis Cash Converters Den Haag

ACM verklaart de bezwaren van Cash Converters Den Haag ongegrond en laat de boete van 220.000 euro in stand.

Op 12 oktober 2016 heeft de ACM een boetebesluit genomen waarin aan Cash Converters Den Haag een boete is opgelegd van 220.000 euro. De ACM had vastgesteld dat het pandhuis een te hoge pandbeleningsvergoeding in rekening bracht bij consumenten.

Cash Converters Den Haag heeft hiertegen bezwaar ingesteld. De ACM verklaart dit bezwaar ongegrond.

Cash Converters Den Haag kan tot 6 juni 2017 beroep instellen bij de rechtbank tegen dit besluit.