Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak Hoger Beroep Tarieven Elektriciteit en Drinkwater 2017 Caribisch Nederland

Op 21 oktober 2020 deed het Gemeenschappelijk Hof van Justitie uitspraak in de hoger beroepsprocedure van de elektriciteit- en drinkwaterproducenten op Bonaire en Sint Eustatius tegen de productieprijsbeschikkingen voor 2017.

Het Hof heeft de door de Sint Eustatius Utility Company (STUCO) en Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) ingestelde hoger beroepen ongegrond verklaard.

In de procedure van ContourGlobal Bonaire (CGB) concludeerde het Hof dat het beroep deels gegrond was. De ACM heeft volgens het Hof bij het bepalen van de kapitaalkosten ten onrechte niet de werkelijke kosten van de projectfinanciering in aanmerking genomen. Daarnaast had de ACM een tweetal bedrijven niet in de vergelijkingsgroep voor de bepaling van het redelijk rendement mogen opnemen.

De ACM zal met inachtneming van deze overwegingen een nieuwe beschikking vaststellen voor CGB.

De productieprijsbeschikkingen voor STUCO en WEB blijven in stand.

Uitspraken Gemeenschappelijk Hof

Bestreden besluiten

Methodebesluit