Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak Europees Hof van Justitie over klacht na stroomstoring landelijk net

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg deed vandaag uitspraak naar aanleiding van een vraag van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb vroeg het Hof van Justitie of een bedrijf met een aansluiting op een regionaal elektriciteitsnet een klacht kan indienen over een stroomstoring op het landelijke net. Het Hof heeft bepaald dat dat inderdaad mogelijk is.

De achtergrond van de vraag van het CBb is een rechtszaak over de grote stroomstoring van landelijk netbeheerder TenneT in Diemen in 2015. Crown van Gelder, aangesloten bij regionaal netbeheerder Liander, diende over die storing een klacht in de bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ze startte zo een geschilbeslechtingsprocedure. Het CBb vroeg het Hof of een bedrijf dat door de stroomstoring is getroffen, maar niet direct is aangesloten op het landelijke stroomnet waar de storing plaatsvond, een klacht over TenneT kan indienen bij de ACM.

Het Hof zegt in antwoord op de vraag van het CBb dat de Europese richtlijn die aan geschilbeslechting ten grondslag ligt, zo moet worden uitgelegd dat een eindafnemer het recht heeft om een klacht tegen TenneT in te dienen bij de ACM als de afnemer niet rechtstreeks is aangesloten op het hoogspanningsnet. De afnemer is in dat geval uitsluitend aangesloten op het regionale net (voor Crown van Gelder is dat het net van Liander) dat door het hoogspanningsnet wordt gevoed. Dit geldt voor de situatie waarin er een stroomonderbreking is op het hoogspanningsnet dat het regionale net voedt, waarop de eindafnemer is aangesloten.

Achtergrond

Op vrijdag 27 maart 2015 ontstond in het net van landelijk netbeheerder TenneT een grote stroomstoring. Door uitval van een hoogspanningsstation van TenneT in Diemen kwamen ongeveer 1 miljoen huishoudens in Noord-Holland en Flevoland zonder stroom te zitten, waaronder de papierfabriek van Crown van Gelder in Velsen-Noord. Crown van Gelder vroeg de ACM om te beoordelen of TenneT zich tijdens en voorafgaand aan de storing wel aan zijn wettelijke verplichtingen als landelijk netbeheerder heeft gehouden. De ACM wees dit verzoek af, omdat Crown van Gelder aangesloten is bij regionaal netbeheerder Liander en niet rechtstreeks is aangesloten op het net van TenneT. Crown van Gelder ging bij het CBb in beroep tegen dat besluit van de ACM.

Vervolgstappen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven zal uitspraak doen in de zaak die Crown Van Gelder aanspande.