Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb bevestigt gewijzigd besluit inzake Crown van Gelder vs Tennet

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 25 mei 2021 uitspraak gedaan in een zaak over een geschil tussen Crown Van Gelder B.V. (hierna Crown) en TenneT T.S.O. B.V (hierna TenneT). Het CBb bevestigt in de uitspraak het gewijzigde besluit van de ACM waarmee de ACM de klacht van Crown ontvankelijk heeft verklaard. Dit in lijn met een uitspraak van het Hof van Justitie in oktober 2020.

Op vrijdag 27 maart 2015 ontstond in het net van de landelijk netbeheerder TenneT een grote stroomstoring. Door uitval van een hoogspanningsstation van TenneT in Diemen kwamen ongeveer 1 miljoen huishoudens in Noord-Holland en Flevoland zonder stroom te zitten, waaronder de papierfabriek van Crown in Velsen-Noord. Crown vroeg de ACM om te beoordelen of TenneT zich tijdens en voorafgaand aan de storing aan zijn wettelijke verplichtingen als landelijk netbeheerder heeft gehouden. Omdat Crown was aangesloten bij regionaal netbeheerder Liander en niet rechtstreeks was aangesloten op het net van TenneT was de ACM van mening dat Crown niet voldeed aan de eisen die de wet aan het indienen van een dergelijk verzoek stelde. Daarom was Crown volgens de ACM niet-ontvankelijk.

Crown ging vervolgens bij het CBb in beroep tegen dit besluit van de ACM. Dit was voor het CBb aanleiding om het Hof van Justitie in Luxemburg te vragen of een bedrijf dat door de stroomstoring is getroffen, maar niet direct is aangesloten op het landelijke stroomnet waar de storing plaatsvond, een klacht over TenneT kan indienen bij de ACM. Het Hof van Justitie beantwoordde die vraag op 8 oktober 2020 bevestigend.

De ACM heeft naar aanleiding van deze uitspraak een nieuw besluit genomen en Crown ontvankelijk verklaard. De ACM heeft hierbij inhoudelijk geoordeeld met inachtneming van de uitspraak van het CBb over de stroomstoring Diemen in de zaak Tata Steel – TenneT van 12 maart 2019. Het betrof namelijk dezelfde klachten over TenneT over dezelfde stroomstoring. Evenals het CBb oordeelt de ACM dat TenneT op één grond niet aan haar wettelijke verplichtingen heeft voldaan. TenneT heeft namelijk haar inspanningsverplichting geschonden om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk was om storingen te voorkomen. De klacht van Crown dat het netontwerp ter plaatse niet voldeed aan de wettelijke normen, is afgewezen. De ACM heeft dit besluit tussentijds genomen om finale geschilbeslechting door het CBb mogelijk te maken. Tegen dit nieuwe besluit hebben zowel Crown als TenneT beroepsgronden ingediend.

De uitspraak

Het CBb heeft 25 mei 2021 definitief geoordeeld dat het tweede besluit van de ACM juist was en heeft dit besluit dan ook in stand gelaten.

Lees de uitspraak op rechtspraak.nl