Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb tegen Nederlandse Spoorwegen over artikel 68c Spoorwegwet

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 10 september 2019 uitspraak gedaan in de zaak van de Nederlandse Spoorwegen tegen de ACM over de goedkeuring van tarieven en voorwaarden voor aanbestedingen (Noordelijke treindiensten en Merwedelingelijn) inĀ  het kader van artikel 68c Spoorwegwet.

Het CBb heeft het beroep van NS niet-ontvankelijk verklaard omdat de mededelingen geen appellabel besluit zijn en omdat de ACM reeds aan het beroep van NS tegen de besluiten was tegemoet gekomen door wijzigingsbesluiten te nemen. De besluiten waarbij ACM de tarieven en voorwaarden die de NS wilde hanteren in het kader van de aanbesteding goedkeurde, kunnen niet inhoudelijk door de rechter worden beoordeeld.

De uitspraak van het CBb is onherroepelijk. Het CBb doet uitspraak als enige en hoogste instantie. NS kan dus niet in hoger beroep.