Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb bevestigt kartelboete ondernemingen leesmappen

20-08-2019

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 20 augustus 2019 bevestigd dat ACM terecht een overtreding heeft vastgesteld en daarvoor boetes heeft opgelegd aan ondernemingen die leesmappen verspreiden en hun feitelijk leidinggevers. Deze ondernemingen hadden de markt onderling verdeeld. Zij spraken af om elkaars klanten niet te werven en maakten afspraken over elkaars werkgebied. Ter controle daarvan wisselden de verschillende leesmapondernemingen regelmatig informatie uit.

Het CBb volgt deels de door de ACM gehanteerde systematiek om tot evenredige boetes voor individuele ondernemingen te komen, maar ziet aanleiding de systematiek te verfijnen en de boetes lager vast te stellen.

De uitspraak van het CBb is definitief.