Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in beroep geschilbesluit RWE - TenneT

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 22 juni 2021 uitspraak gedaan in het beroep van RWE tegen een geschilbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het CBb heeft het beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat het geschilbesluit van de ACM onherroepelijk is.

Discussiepunt in deze zaak was het door TenneT bij RWE in rekening gebrachte transportafhankelijke verbruikerstransporttarief (TAVT) voor twee energiecentrales. RWE was van mening dat TenneT de twee centrales in de verkeerde bedrijfstijdcategorie had ingedeeld waardoor het in rekening gebrachte tarief te hoog is. Volgens RWE had TenneT daarom strijd gehandeld met artikel 3.7.5a van de Tarievencode elektriciteit (hierna: Tarievencode) en artikel 1.1 van de Begrippencode elektriciteit (hierna: Begrippencode) door de bedrijfstijd op een manier te berekenen die niet in overeenstemming is met de energiewet en de bijbehorende codes.

De ACM heeft op 31 oktober 2019 een besluit genomen over het geschil tussen TenneT en RWE, en de klacht van RWE ongegrond verklaard. Volgens de ACM is het begrip “bedrijfstijd” uit de Begrippencode niet van toepassing op RWE. Daarnaast heeft TenneT de bedrijfstijd berekend in overeenstemming met de Tarievencode en de Elektriciteitswet.

Het CBb deelt de conclusies van de ACM. Met de ACM is het CBb van mening dat voor de berekening van de bedrijfstijd als bedoeld in artikel 3.7.5a van de Tarievencode moet worden gekeken naar de som van de aan het net onttrokken kWh’s. Het CBb heeft in haar uitspraak bepaald dat de ACM een juiste beslissing heeft genomen over dit geschil en het beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het besluit van de ACM onherroepelijk vastgesteld.

Lees de uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl

 

Zie ook