Kruimelpad

Besluit

Geschilbesluit RWE/TenneT

12-11-2019

RWE stelde dat TenneT in strijd met artikel 3.7.5a van de Tarievencode elektriciteit (hierna: Tarievencode) en artikel 1.1 van de Begrippencode elektriciteit (hierna: Begrippencode) heeft gehandeld door de bedrijfstijd op een manier te berekenen die niet in overeenstemming is met de E-wet en de bijbehorende codes.

Als gevolg van deze foutieve manier van berekenen zijn twee centrales in de verkeerde bedrijfstijdcategorie ingedeeld, waardoor het aan RWE in rekening gebrachte transportafhankelijke verbruikers-transporttarief (hierna: TAVT) te hoog is.

Naar het oordeel van de ACM is het begrip ‘bedrijfstijd’ uit de Begrippencode niet van toepassing op RWE. Daarnaast heeft TenneT de bedrijfstijd berekend in overeenstemming met de Tarievencode. De ACM heeft de klacht van RWE tegen TenneT dan ook ongegrond verklaard.