Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitkomsten Consultatie ACM Beleidsregel JZOJP

Van 18 juli 2019 tot en met 12 september 2019 heeft de consultatie plaatsgevonden voor de ACM Beleidsregel JZOJP. In deze periode zijn 28 reacties bij de ACM binnengekomen. De reacties vertegenwoordigen het zorgveld in brede zin. De binnengekomen reacties geven een divers beeld zowel ten aanzien van de algemene hoofdboodschap als op onderdelen. Sommige reacties geven aan dat de ACM met de beleidsregel te vergaand ruimte biedt aan samenwerking terwijl andere reacties juist aangeven dat de beleidsregel een te beperkte stap vormt om de benodigde samenwerking tot stand te laten komen.

In dit document bespreekt de ACM op hoofdlijnen de inbreng die tijdens de consultatie is ontvangen. Bij de vaststelling van de beleidsregel JZOJP is dankbaar gebruik gemaakt van de verkregen inbreng.

 

Documenten

Uitkomsten consultatie ACM Beleidsregel JZOJP.pdf (PDF - 150.37 KB)