Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatiedocument: Toezicht ACM op verplaatsing zorg bij ‘Juiste Zorg op Juiste Plek’

Verschillende partijen in de zorg zijn op dit moment bezig met gesprekken over hoe de zorg in een wijk, gemeente of regio beter kan worden georganiseerd. Daarbij komen ook vragen aan bod of bepaalde zorg verplaatst moet worden. Afspraken over verplaatsing van zorg kunnen een risico vormen voor goede, bereikbare en betaalbare zorg. De ACM heeft een concept beleidsregel gemaakt hoe zij toezicht zal houden op afspraken over verplaatsing van zorg in het kader van ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ en consulteert deze nu. De ACM geeft in de concept beleidsregel aan geen boetes op te leggen bij afspraken over verplaatsing van zorg in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek als de afspraken voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. Afspraken tot verplaatsing van zorg zijn gebaseerd op een gedeeld en openbaar regiobeeld;
  2. Afspraken tot verplaatsing van zorg en de daarmee nagestreefde concrete doelstellingen zijn onderbouwd;
  3. Bij het komen tot een afspraak voor verplaatsing van zorg is sprake van volwaardige betrokkenheid van zorgaanbieders, zorginkopers en patiëntenorganisaties;
  4. De gemaakte afspraken zien niet op het beperken, verhinderen of anderszins bemoeilijken van toetreding en/of uitbreiding van activiteiten;
  5. De afspraken tot verplaatsing van zorg, de nagestreefde doelstellingen alsmede de wijze waarop deze meetbaar en (achteraf) toetsbaar zijn, zijn transparant en openbaar.

Reageren op dit consultatiedocument?

De ACM nodigt u uit om te reageren op de concept ACM beleidsregel. De vragen zijn: kunt u werken met deze beleidsregel en heeft u suggesties voor verbetering?

Reageren kan tot en met 8 september 2019 via: consultatie [at] acm [punt] nl (consultatie[at]acm[dot]nl.) Daarna maakt de ACM de beleidsregel z.s.m. definitief.

 

Documenten

Consultatiedocument ACM beleidsregel toezicht op verplaatsing zorg JZOJP (PDF - 258.47 KB)