Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT Wijziging Uitvoeringsregeling Gaswet

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de voorgestelde wijziging van de Uitvoeringsregeling Gaswet getoetst op te verwachten problemen in de uitvoering en handhaving. De wijzigingen worden gedaan naar aanleiding van de wetswijziging in verband met het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld. Die wetswijziging geeft de mogelijkheid om op een aantal onderdelen nadere regels te stellen via een ministeriƫle regeling.

De wijzigingen in de Uitvoeringsregeling zien op nadere regels voor de door Gasunie Transport Services (hierna: GTS) op te stellen raming voor de benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas uit het Groningenveld. Het gaat hierbij om het vaststellen van de datum waarop de raming aan de Minister moet worden overhandigd en het gemiddelde minimum percentage conversiecapaciteit dat moet worden ingezet voor het omzetten van hoogcalorisch naar laagcalorisch gas. Verder wordt aangegeven welke categorieƫn van afnemers GTS moet onderscheiden in de raming. Tot slot wordt vastgelegd welke systematiek voor de berekening van de vraag naar laagcalorisch gas GTS moet hanteren.

De ACM komt tot de conclusie dat de voorgenomen wijzigingen uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

 

Documenten

UHT wijziging uitvoeringsregeling gaswet (PDF - 141.89 KB)