Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT Wijziging Gaswet minimaliseren gaswinning Groningen

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft een concept van het wetsvoorstel houdende wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld getoetst op mogelijke problemen in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

De wijzigingen in de Gaswet dienen bij te dragen aan het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld. Zo dient de landelijke netbeheerder gas, GTS, haar kwaliteitsconversietaak uit te voeren gelet op het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld. Daarnaast moet GTS jaarlijks aan de Minister een raming aanbieden over de benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas en de daarvoor benodigde capaciteit die uit het Groningenveld benodigd is om eindafnemers van de geraamde hoeveelheid laagcalorisch gas te voorzien en een raming van de vraagontwikkeling voor de komende tien jaar naar laagcalorisch gas. Ook moet GTS melding maken van langdurige en substantiƫle afwijkingen ten opzichte van de raming gedurende het jaar. Daarnaast moet GTS jaarlijks, aan het einde van het gasjaar, een rapportage opstellen over de manier waarop de middelen en methoden in de raming zijn ingezet. De ACM dient toezicht te houden op de uitvoering en naleving van deze nieuwe taken en verplichtingen door GTS.

De ACM acht het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar, mits de door de ACM genoemde zorgpunten worden weggenomen.

 

Documenten

UHT wijziging gaswet minimaliseren gaswinning Groningen (PDF - 128.86 KB)