Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT prioriteringskader uitbreidingsinvesteringen

De ACM heeft een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (UHT) uitgevoerd op een voorgenomen wijziging van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas. De wijziging voorziet in een maatschappelijk prioriteringskader voor uitbreidingsinvesteringen door de netbeheerders.

De ACM heeft eerder bij de toetsing van de investeringsplannen van netbeheerders en bij de UHT op de Energiewet opgeroepen om een algemeen prioriteringskader op te stellen aan de hand waarvan netbeheerders bepaalde maatschappelijk wenselijke uitbreidingsinvesteringen voorrang kunnen geven. De ACM waardeert het dat aan deze oproep nu gehoor is gegeven. De ACM is positief over het prioriteringskader en acht de voorgenomen wijziging uitvoerbaar en handhaafbaar. De ACM wijst op een aantal aandachtspunten om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren.

 

Documenten

Openbare versie UHT brief MR priokader en MIEK (PDF - 200.37 KB)