Kruimelpad

Nieuwsbericht

Transporttarieven hoogspanningsnet stijgen in 2020

13-12-2019

De transporttarieven voor bedrijven die gebruikmaken van het extrahoogspanningsnet stijgen in 2020 met gemiddeld 55% en voor bedrijven die gebruikmaken van het hoogspanningsnet met gemiddeld 37%. TenneT heeft berekend dat deze stijging van de tarieven uiteindelijk zorgt voor een stijging van de energierekening van een gemiddeld huishouden van ongeveer 13 euro per jaar. Deze stijging zal voor huishoudens nog niet in 2020 in de energierekening terecht komen, omdat deze tarieven eerst in rekening worden gebracht bij de regionale netbeheerders. De regionale netbeheerders brengen deze tarieven vervolgens met vertraging van twee jaar in rekening bij de huishoudens.

Stijging beperken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de stijging kunnen beperken door onder andere te bepalen dat extra veilingopbrengsten moeten worden ingezet. De stijging van de tarieven is het gevolg van hogere kosten die TenneT heeft moeten maken vanwege de energietransitie en van een wijziging van de kostentoerekening die wordt veroorzaakt  door recente uitspraken van het CBb.

Tarievenbesluit

In het tarievenbesluit dat de ACM op 13 december 2019 heeft gepubliceerd, stelt de ACM de toegestane inkomsten voor de transport- en systeemtaken van TenneT voor 2020 vast op 745 miljoen euro. Dat is 100 miljoen euro minder dan in het voorstel van TenneT staat. Deze 100 miljoen euro moet worden gedekt vanuit de extra veilingopbrengsten voor TenneT, die zijn verdiend met het veilen van grensoverschrijdende transportcapaciteit.

Daarnaast kiest de ACM er voor om een correctie van 50 miljoen euro door te schuiven naar het tariefjaar 2021, wat ook bijdraagt aan het beperken van de stijging van de tarieven voor 2020.

 

Zie ook