Kruimelpad

Besluit

Tarievenbesluit Westland gas 2021

30-11-2020

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Westland Infra Netbeheer B.V. (hierna: Westland) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2021 mag hanteren.

Westland beheert en onderhoudt een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland.

Voor deze wettelijke taken mag Westland kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Westland heeft op 26 september 2020 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2021 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Westland in de periode 2017-2021 worden berekend. Op 17 augustus 2020 heeft de ACM een gewijzigd x-factor vastgesteld. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie